Over ons

Als trotse ouders van vier kinderen naast het runnen van een eigen bedrijf, weten wij als geen ander hoe fijn en vooral belangrijk het is om een warme en veilige gastouder te hebben.
Gastouderbureau Noah stelt zich ten doel om je kind een omgeving te bieden, die voorziet in basisbehoeften als veiligheid en geborgenheid, maar ook bijdraagt aan een optimale ontwikkeling. Persoonlijke aandacht, een positieve benadering ‘goed gedaan hoor’ en stimulans op het juiste moment zorgt er voor dat je kind uitgroeit tot een zelfstandig individu met een goed gevoel voor eigenwaarde.

Gastouderbureau Noah heeft oog voor de verstandelijke, sociaal-emotionele én lichamelijke ontwikkeling van je kind.

Bemiddeling opvang

Gastouderbureau Noah is een erkend landelijk gastouderbemiddelingsbureau met een grootnetwerk aan gastouders in de verschillende regio’s. Gastouderbureau Noah staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.
Gastouderbureau Noah bemiddelt tussen vraagouder en gastouder bij kleinschalig opvang bij de gastouder thuis of bij opvang aan huis bij de vraagouder. Gastouderopvang is een verlengstuk van de opvoeding thuis. Gastouderbureau Noah streeft ernaar de thuissituatie en de opvangsituatie zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Het is kleinschalig en kan daardoor goed op de behoefte van het kind inspelen.

Met extra zorg geselecteerde gastouders

Gastouderbureau Noah vindt het erg belangrijk dat de gastouders met zorg worden geselecteerd. De competenties worden met zorg opgesteld, maar ook gevolgd en bijgestuurd. Naast de wettelijk verplichte eisen die gesteld zijn aan gastouders vinden wij het belangrijk dat de opvang van uw kind ook aansluit bij uw normen en waarden en ideeën over opvoeding en het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Noah.

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft de pedagogische kaders voor de gastouderopvang die u bij alle gastouders aantreft. Onze visie op opvoeden en hoe kinderen groot worden, maar ook de uitgangspunten van Gastouderbureau Noah voor een verantwoorde kinderopvang die bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling van kinderen, kunt u eveneens hierin terugvinden. Iedere gastouder schrijft aan de hand daarvan, voor de eigen specifieke opvangsituatie, een pedagogisch werkplan. Hierin vindt u de praktische uitwerking van dag tot dag voor deze gastouder op deze locatie. Het pedagogisch beleidsplan wordt zowel aan de gastouder als aan de vraagouder uitgereikt, deze wordt besproken bij aanvang van de samenwerking. In het eerste jaar van het gastouderschap wordt een pedagogisch werkplan voor de eigen locatie opgesteld. Gastouderbureau Noah begeleidt de gastouder bij het opstellen hiervan.

Kwaliteit en wet Kinderopvang

Het pedagogisch beleidsplan is gebaseerd op wettelijke bepalingen voor verantwoorde kinderopvang, zoals beschreven in de Wet Kinderopvang. Aan de opvang van kinderen worden terecht hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Noah besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de gastouderopvang. Gastouders en de ruimte waarin opgevangen wordt, dienen aan strenge criteria te voldoen. Om de kwaliteit blijvend op een hoog peil te houden, vast te leggen, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen, is een goed onderbouwd pedagogisch beleid onmisbaar.